Me Aquapriorissa vaalimme vettä.

Puhdas vesi on meille kaikille elinehto. Huonokuntoinen vesijohtoverkosto altistaa putkirikoille, joiden yhteydessä kallisarvoista vettä menee hukkaan. Lisäksi huonokuntoinen verkosto lisää saastumisriskiä.

Viemäriverkoston huono kunto on myös suuri uhka puhtaille vesillemme. Huonokuntoiseen ja rikkinäiseen viemäriverkostoon vuotaa usein sade- ja hulevettä, joka päätyy jäteveden mukana jätevedenpuhdistamolle. Poikkeuksellisilla rankkasateilla ja sulamisvesiaikaan vuotovettä voi tulla niin paljon, että jäteveden pumppaamojen ja -puhdistamon kapasiteetti ylittyy, puhdistusprosessi häiriytyy ja puhdistamatonta jätevettä täytyy ohjata puhdistamattomana suoraan vesistöön tai ympäristöön.

Olemme vesijohto- ja viemäriverkoston kuntotutkimuksen asiantuntija. Tuotamme tietoa vesijohtoverkoston todellisesta kunnosta patentoidulla, kotimaisella AquaTrioscope®-menetelmällä tutkimalla veden virtausominaisuuksia ja laatuarvoja. Jätevesiviemäreiden vuodot selvitämme  AquaTrioscope®-menetelmän viemärisovelluksella.

Autamme priorisoimaan saneeraukset oikea-aikaisesti kriittisimpiin kohteisiin sen sijaan, että saneeraukset tehtäisiin esimerkiksi putkiston iän perusteella.

Aquapriori sai alkunsa likaisesta merivedestä

Aquapriorin yrittäjä Harri Rautio on aina suhtautunut intohimoisesti veteen. Sysäyksen Aquapriorin synnylle antoi Harrin muutamien vuosien takainen tuskastuminen merellä veneillessä, löytää rannan läheltä lapsille puhdasvetistä uimapaikkaa. Joka puolella ympäröineet levälautat laittoivat perheenisän miettimään, millaisten vesistöjen lähellä lapsensa kasvattaa ja minkälaista suhtautumista veteen haluaa heille opettaa. Vesien likaisuus ja ihmisten välinpitämätön suhtautuminen veteen sai Harrin miettimään, että asialle täytyy tehdä jotain.

Puhdas vesi on niin hieno ja arvokas asia, että maailman vesivarat täytyy turvata. Ja minun osuuteni tässä on varmistaa sekä vedenjakelu- että viemäriverkoston riittävä kunto.

Kuvia matkan varrelta

Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.