Aquapriori tutkii viemäriverkoston kunnon

Verkoston kunto määritetään verkoston vuotovesien eli sade- ja huleveden määrän perusteella. Mitä enemmän viemäriverkostosta löytyy vuotovesiä, sitä huonokuntoisempi verkosto. Teemme tutkimukset AquaDuoscope®-menetelmällä. Tutkimuksilla saat erinomaisen hyötysuhteen verkoston kunnossapidon investoinneille.

Viemäriverkoston kunto helposti ja tarkasti

Mitä tutkitaan? Viemäriverkostosta tutkitaan vuotoveden määrää ja -pitoisuutta. Mitä enemmän viemäriverkostosta löytyy vuotovesiä, sitä huonokuntoisempi verkosto. 

Maaperässä oleva vesi pääsee viemäriverkostoon mm. kaivojen vuotavista saumoista, läpivienneistä, liitoksista, romahtaneista putkilinjoista. Joillakin alueilla kiinteistöjen katto- ja rännivedet on ohjattu viemäriverkostoon.

Miten tutkitaan? Tutkittava alue voi olla laaja verkoston osa tai yksittäinen valuma-alue. 

Tutkimus tehdään yleensä kaksivaiheisena: ensin muutamalla risteyskaivomittauksella määritetään alueen vuotovesien kokonaistilanne, sitten tarkennetussa tutkimuksessa käydään kaivo kaivolta läpi pahiten vuotovesiä tuottavat alueet ja löydetään niiden vuotopaikat.

Mitä sinä hyödyt tutkimuksista? Tutkimustulokset paljastavat havainnollisesti viemäriverkoston vuotopaikat – ja saneeraustarpeen. 

Mittausten tuottamalla tiedolla on helppo priorisoida saneeraustoimenpiteet kohteisiin, jotka tarvitsevat saneerausta.

AquaDuoscope® - mittausmenetelmä

Markkinoille tuomamme AquaDuoscope®-menetelmän avulla löydämme vuotovedet viemäriverkostosta. Jätevesilinjasta mitataan virtaama (l/s) ja siitä otetun vesinäytteen arvoja verrataan Aquapriorin tietokannan arvoihin. 

Kun jäteveden joukkoon pääsee vuotovettä, sen tietyt arvot muuttuvat (mm. pH, lämpötila) ja se näkyy analyysituloksissa. Koneoppimista hyödyntämällä saadaan selvitettyä näytteen vuotovesipitoisuus (%) ja taltioitua tulokset alati kasvavaan AquaDuoscope®-tietokantaan.

Vuotovedet pois viemäriverkostosta

AquaDuoscope®-menetelmän tuottaman tiedon avulla on helppo suunnitella ja kohdentaa tarvittavat saneeraukset pahiten vuotaviin kohteisiin. 

Systemaattisella verkoston tutkimisella ja sitä seuraavilla saneerauksilla saadaan viemäriverkostosta pois sinne kuulumaton vuotovesi.

Tarvitsemme vain johtokartan

Tutkimuksen tilaaminen on helppoa, sillä tarvitsemme vain kartan tutkittavan alueen viemäriverkostosta. Teemme sen pohjalta mittaussuunnitelman ja tarjouksen alueen viemäriverkoston kuntotutkimuksesta. 

Tilauksen jälkeen pärjäämme kentällä omin nokkinemme. Tutkimus ei millään tavalla vaikuta viemäriverkoston käyttöön, eikä sitä varten tarvita erityisjärjestelyjä.

Miten tutkimus toteutetaan

  • Määritellään alue, jolle vuotovesitutkimukset kohdistetaan.
  • Sovitaan vuotovesimittausten ajankohdasta ja käytännön asioista.
  • Suoritetaan mittaukset, kun keliolosuhteet (sadetta / sulamisvesiä liikkeellä) ovat otolliset.
  • Mittaustulokset kostetaan kirjalliseksi tutkimusraportiksi ja karttaliitteeksi, ja käydään yhdessä läpi esim. Teamsin /Zoomin välityksellä.
  • Raportoinnin yhteydessä sovitaan jatkotoimenpiteistä.
  • Tutkimus laskutetaan loppuraportoinnin jälkeen.

AquaDuoscope® SaaS

AquaDuoscope® -mittausmenetelmää tullaan tarjoamaan SaaS-palveluna. Vesihuollon henkilöstölle tarjotaan mittausmenetelmää, käyttölisenssiä ja tarvittavia mittaustyökaluja, jotta he voivat itse suorittaa vuotovesimittauksia viemäriverkostossaan. Katso tästä SaaS-palvelun esittelyvideo.

Viemäriverkostotutkimuksen referenssit

Toimialuettamme on koko Suomi – Helsingistä Viitasaarelle, Vaasasta Imatralle ja Naantalista Kuopioon mennään tällä hetkellä. Ja laajemmallekin ollaan valmiita menemään. Saksassa ja Yhdysvalloissa ollaan käyty kokeilemassa ”kepillä jäätä”. Tässä alla muutamia tarinoita vuotovesitutkimuskohteistamme.

Kaivoja matkan varrelta

Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.