Ainutlaatuisella menetelmällä maailmassa

Vesijohtoverkoston kunto mitataan kotimaisella, patentoidulla AquaTrioscope®-mittausmenetelmällä. Putkien sisä- ja ulkopuolinen korroosio sekä rautamangaanisaostumat heikentävät vesijohtoverkostoa. Ainutlaatuisella mittausmenetelmällämme löydämme nämä verkoston heikoimmat linjat. AquaTrioscope®-tutkimuksen tuottamalla tiedolla saneeraukset osataan tehdä mittatarkasti juuri oikeisiin putkiosuuksiin sen sijaan, että ne tehtäisiin esimerkiksi putkiston iän perusteella.

Vesijohtoverkoston kunto helposti ja tarkasti

Mitä tutkitaan? AquaTrioscope®-mittausmenetelmällä tutkitaan vesijohtoverkoston kuntoa.

Veden virtausominaisuuksien (paine ja virtaama) sekä vesinäytteen laatuparametrien mittauksilla saadaan laskettua johto-osuuden tekninen kunto.

Miten tutkitaan? Mittaukset suoritetaan vesijohtoverkoston huuhtelu- / palopostiin tai palovesiasemaan kiinnitettävän mittalaitteen avulla.

Mittaukset eivät aiheuta vedenjakelun katkoksia tai keskeytyksiä eivätkä hygieniariskiä.

Mitä sinä hyödyt tutkimuksista?Tutkimustulokset paljastavat havainnollisesti vesijohtoverkoston heikoimmat / riskialtteimmat johto-osuudet – ja saneeraustarpeen. 

Mittausten tuottamalla tiedolla on helppo priorisoida saneeraustoimenpiteet kohteisiin, jotka kiireellisimmin tarvitsevat saneerausta.

Verkoston tekninen riskianalyysi

AquaTrioscope®-menetelmä perustuu veden virtausominaisuuksien (paine ja virtaama), sekä tiettyjen vesinäytteen laatuarvojen mittaamiseen verkostosta.

Mittaustulosten perusteella saadaan laskettua vesijohdon tekninen riskianalyysi ja mahdollisesti heikentynyt kunto.

Saneerattavien kohteiden priorisointi

Tarkan reaaliaikaisen kuntotutkimuksen ansiosta pystytään saneerattavat kohteet priorisoimaan vesijohtojen todellisen kunnon mukaan, mikä tuo merkittäviä kustannus- ja resurssisäästöjä.

Vesilaitokselle veden tuottajana tämä tarkoittaa: mahdollisuutta ohjata rajalliset määrärahat juuri oikeisiin kohteisiin, oman työn tehostamista, saneerausten tehokkaampaa kohdentamista → säästöjä, alihankintaverkoston resurssien tehostamista, mahdollisuutta vähentää laskuttamattoman veden määrää,

Hyvin huolletun vesijohtoverkoston ansiosta vesi menee perille inne, minne sen kuuluukin mennä. Veden loppukäyttäjälle tämä tarkoittaa: vähemmän vesikatkoksia, tasaisempaa vedenlaatua, laadukasta ja puhdasta vettä on saatavilla silloin, kun sitä halutaan saada.

Tarvitsemme vain johtokartan

Tutkimuksen tilaaminen on helppoa, sillä tarvitsemme vain kartan tutkittavan alueen vesijohtoverkostosta.Teemme sen pohjalta mittaussuunnitelman ja tarjouksen alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimuksesta. Tilauksen jälkeen pärjäämme kentällä omin nokkinemme.

Tutkimus ei vaikuta vedenkäyttöön, eikä sitä varten tarvita erityisjärjestelyjä.

Videot

Vesijohtoverkostotutkimuksen referenssit

Kuvia matkan varrelta

Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.