AquaFlowscope® mittaa veden virtaamaa

Aquapriori on kehittänyt jätevesiverkoston viettoviemäreihin asennettavan virtaamamittarin vuotavimpien linjojen pitkäaikaiseen seurantaan. AquaFlowscope® -mittaria testataan kevään 2023 aikana myös hulevesiverkostossa sadevesimäärien mittaamiseen.

Veden virtausmittaus helposti ja tarkasti

Mitä tutkitaan? Kun vuotovedet tunnistetaan ja mitataan, on mahdollista päästä käsiksi niiden hallintaan. Tämä on tärkeää sekä talouden että ympäristön näkökulmasta.

Maaperässä oleva vesi pääsee viemäriverkostoon mm. kaivojen vuotavista saumoista, läpivienneistä, liitoksista, romahtaneista putkilinjoista.

Joillakin alueilla kiinteistöjen katto- ja rännivedet on ohjattu viemäriverkostoon

Miten tutkitaan? Laitteella mitataan veden pinnankorkeutta (mm) jätevesiputkessa.

Data siirretään Aquapriorin palvelimelle, jossa pinnakorkeus muutetaan virtaamatiedoksi (virtaama, l/s tai m3/h).

Aquapriorin palvelimelta tieto on ladattavissa verkoston ylläpitäjän omiin tietojärjestelmiin tai rajapintojen kautta liitettävissä mihin tahansa vesihallinnon tietojärjestelmään.

Mitä sinä hyödyt tutkimuksista? LoRaWAN-tiedonsiirtoteknologialla saavutettava reaaliaikaisuus tuo uusia mahdollisuuksia sensoreiden tuottaman datan hyödyntämiseen.

Sillä päästään lähes reaaliaikaiseen vuotovesien seurantaan mittausalueella, esim. jäteveden pumppaamon valuma-alueella, ja voidaan ryhtyä aikaisempaa tarkempiin täsmätoimenpiteisiin. 

Vuotovedet

Vuotovesi aiheuttaa jäteveden käsittelyprosessiin ylimääräistä kuormitusta, mikä lisää käsittelyprosessin kustannuksia. Vuotoveden aiheuttama ylimääräinen kuormitus voi johtaa tarpeettomiin investointeihin jäteveden pumppaamojen ja -puhdistamon kapasiteettilaajennusten osalta. 

Pahimmillaan jätevesiverkoston sisältö täytyy juoksuttaa puhdistamattomana suoraan vesistöön, kun jätevedenpumppaamo tai -puhdistamo ei ehdi käsittelemään rankkasateiden tai sulamisveden aiheuttamaa vuotovesikuormaa.

Mittaamme koko alueen

Kustannustehokkaalla virtausmittarilla on mahdollisuus kartoittaa laajemmankin alueen vuotovesitilanne asentamalla useampi mittari alueen jätevesiverkoston avainkohtiin.

Yksinkertaisella ja varmatoimisella mittarilla  saadaan tiedot  jätevesiverkoston vuotoveden määrästä ja lähteestä pidemmältä mittausjaksolta (3-6 kk). 

Näin osataan kohdentaa suunnittelua, tarkempia tutkimuksia ja saneeraustoimenpiteitä vuotavimpiin jätevesilinjoihin.

Toteutetaan palveluna

Tarvitsemme teiltä vain kartan.

Vuotoveden virtausmittaus tarjotaan palveluna, johon kuuluu mittareiden asennus, huolto, datan ylläpito ja laitteiston pois purkaminen mittausjakson päättyessä. 

AquaFlowscope® toimintaperiaate

Virtaamamittarin ominaisuuksia

  • mittarit asennettavissa ”perinteisten” betonisten tarkastuskaivojen tai saneerauskaivojen 200-1200mm tuloputkiin, mihin tahansa kohtaan jätevesiverkostoa.
  • mittarit konfiguroidaan asiakkaan tarpeisiin sopiviksi ja kalibroidaan asennusvaiheessa
  • Mittareiden asennukset eivät vaadi jätevesilinjojen sulkemisia tai rakennustöitä eikä niistä jää vaurioita kaivon rakenteisiin.
  • Sensori ottaa kevyen kosketuksen jäteveteen kelluessaan veden pinnalla.
  • Kosketuskulma ja sensorikotelon muoto on suunniteltu niin, ettei siihen tartu jäteveden joukossa virtaavat partikkelit.
  • Tarttumattomuus on viimeistelty kotelon vettä ja likaa hylkivällä pinnoitteella.

Viemäriverkostotutkimuksen referenssit

Toimialuettamme on koko Suomi – Helsingistä Viitasaarelle, Vaasasta Imatralle ja Naantalista Kuopioon mennään tällä hetkellä. Ja laajemmallekin ollaan valmiita menemään. Saksassa ja Yhdysvalloissa ollaan käyty kokeilemassa ”kepillä jäätä”. Tässä alla muutamia tarinoita vuotovesitutkimuskohteistamme.

Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.