Tuomme asiakkaittemme saneerauspäätöksiin tietoa verkostojen kunnosta. Autamme priorisoimaan saneerauskohteet kriittisyysjärjestykseen, aikatauluttamaan tulevia saneerauskohteitaan ja optimoimaan saneerausbudjetin.

Borealiksen tehtaan vesihuoltoverkoston selvitys

Tutkimme tehtaan prosessivesi- ja sammutusvesiverkoston teknisen kunnon. Borealis on on yksi maailman johtavista edistyneiden ja kestävien polyolefiiniratkaisujen toimittajista. Heille varmakuntoinen prosessivesiverkosto, samoin kuin vesihuoltoverkosto kokonaisuudessaan, on elinehto. Tehdasalueen ikääntyneen vesihuoltoverkoston (prosessivesi-, sammutusvesi- ja saniteettiviemäriverkosto) kunnosta … Lue lisää

Väylävirasto

Väylävirasto – Sköldvikin ratapihan sammutusvesijärjestelmän kuntotutkimus

Toteutimme Swecon kanssa mielenkiintoisen yhteistyöprojektin Väylävirasto tilasi meiltä Sköldvikin ratapihan sammutusvesijärjestelmän kuntotutkimuksen. Sköldvik on vilkkaasti liikennöity ratapiha ja sen toimintavarmuus myös sammutusvesijärjestelmän osalta on Väylävirastolle kriittisen tärkeää. Teimme kohteessa AquaTrioscope® mittauksia (kuvan mittalaitteella) ja laadimme … Lue lisää

Hyvinkään Sahanmäen viemäriverkoston vuotovesitutkimus

Sahanmäen alueella ongelmana olivat viemäriverkoston vuotovedet. Sateilla pumppaamoille tulevat vesimäärät jopa kaksinkertaistuvat. Teimme alueelle mittaussuunnitelman, jota sopivilla sateilla lähdimme toteuttamaan. Aloitimme mittaukset alueen alimmalta mittauspisteeltä ja etenimme aina seuraavaan suunnitelman mukaiseen risteyskaivoon. Saimme mittausten avulla … Lue lisää

Paraisten Korppoon viemäriverkoston vuototutkimus.

Pääsimme tekemään mielenkiintoisen tutkimuksen Suomen kauniissa saaristossa, Korppoossa. Korppoossa on tehty töitä viemäriverkoston kunnostamisen eteen, ja se myös näkyi mittaustuloksissa. Muutamaa vuotopaikkaa lukuunottamatta verkosto ja kaivot olivat hyvässä kunnossa. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla tilaaja saa … Lue lisää

Kuopion keskusta-alueen vesijohdon runkolinjojen kuntotutkimus

Tutkimusalueella käytiin läpi yhteensä 12 mittapistettä, joiden perusteella määriteltiin vesijohdon runkolinjan kuntojärjestys noin 4km verkosto-osuudelta. Tutkittavaan alueeseen kuului mukaan saneerattava verkosto-osuus, jolla on ikää 100 vuotta. Mittausten perusteella 100 vuotias oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Tässä … Lue lisää

Lohjan Vieremän ja Ojamonkadun vesijohdon runkolinjojen kuntotutkimus

Tutkittavaa verkostoa oli yhteensä noin 5km ja tutkimuspisteitä 19 kpl. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda lisätietoa Vieremän alueelle tehtävälle vesihuollon saneraussuunnitelmalle. Kokonaisuudessaan tutkittu verkosto osoittautui olevan kohtalaisen huonossa kunnossa. Mittausten avulla saimme alueen verkostosta nostettua esiin … Lue lisää

Auran keskusta-alueen viemäriverkoston vuototutkimus

Auran kunta tilasi viemäriverkoston vuotovesitutkimuksen Auran keskusta-alueelle. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset  jäteveden tarkastuskaivosta, kattaen yhteensä yli 2km jätevesiverkostoa.  

Porin Reposaaren viemäriverkoston vuototutkimus

Porin Vesi tilasi Reposaaren alueelle vuotovesitutkimuksen. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset jäteveden tarkastuskaivoista. Kohteessa löydettiin kaksi merkittävää vuotovesien aiheuttajaa ja projektissa tehtiin myös yleissuunnittelua onglemakohtien korjaamiseksi.  

Salon Toijan vesijohdon vuototutkimus

Salon Toijan alueella etsittiin ja löydettiin vesijohtovuoto tekemällä tutkimusalueella ensin huolelliset paikkatietoanalyysit ja suunnitelma vuodon jäljittämiseksi. Vuotoa jäljitettiin ottamalla vesinäytteitä avo-ojista ja viemäriverkoston puolelta. Kun viemäriverostoon pääsee puhdasta vettä, sen koostumus muuttuu ja se näkyy … Lue lisää

Tampereen Maisansalon viemäriverkoston vuototutkimus

Tampereen Vesi Liikelaitos tilasi Maisansalon alueelle vuotovesitutkimuksen. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset yli 10:stä jäteveden tarkastuskaivosta, kattaen yhteensä yli 2km jätevesiverkostoa.    

Jyväskylän Ritoniemen viemäriverkoston vuototutkimus

Jyväskylän Ritoniemen jätevesiverkoston vuototutkimukset aloitettiin jakamalla n. 15km mittainen verkosto osavaluma-alueisiin ja mittaamalla alueen kokonaisvuotavuus. Sen pohjalta nousi esiin 3 pahiten vuotavaa valuma-aluetta. Nämä alueet tutkittiin sitten tarkemmin selvittäen vuodon lähteet. Näin saimme laajasta alueesta … Lue lisää

Muuramen Kinkomaan viemäriverkoston vuototutkimus

Muuramen Kinkomaa oli ensimmäinen viemäriverkoston tutkimuskohteemme. Siellä lanseerattiin käyttöön AquaDuoscope-tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alueen pääpumppaamon valuma-alueelta muodostuvien vuotovesien lähde. Tutkimusalue oli laaja, n. 14,5 km ja siellä oli 6 jäteveden pumppaamoa. Eli riittävän haasteellinen … Lue lisää

Järvenpään Kaakkolan alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimus

Järvenpään Vesi tilasi Kaakkolan alueelle vesijohtoverkoston kuntotutkimuksen. Noin 6 km mittainen verkosto on jo melko iäkäs ja alueella on ilmennyt vikoja, joten alueen saneeraustarve oli suuri. Tilaaja halusi varmuuden, mitkä osuudet kannattaa saneerata kiireellisesti ja … Lue lisää

Helsingin seudun ympäristöpalvelut/vesihuolto, Espoon Lintuvaaran alueen vesijohtoverkosto

Espoon Lintuvaara on vanhaa idyllistä omakotitaloaluetta. Alueen vesijohtoverkoston tiedettiin olevan teknisen käyttöikänsä lopussa. Tutkittavana oli n. 6 km alueen vesijohtoverkostoa. Saimme tutkimuksen avulla selvitettyä verkoston huonokuntoisimmat osat ja priorisoitua saneeraustarpeen n. 1, 5 km johto-osuuteen. … Lue lisää

Akaan Lentilän alueen vesijohtoverkosto

Akaan Lentilän vesijohtoverkosto oli ensimmäinen tutkimuskohteemme vuonna 2011. Alueen koko 2,5 km pituinen verkosto osoittautui kauttaaltaan huonokuntoiseksi. Saimme tutkimuksemme avulla priorisoitua saneerausten järjestyksen.

Akaan Lentilän alueen vesijohtoverkosto

Akaan Lentilän vesijohtoverkosto oli ensimmäinen tutkimuskohteemme vuonna 2011. Alueen koko 2,5 km pituinen verkosto osoittautui kauttaaltaan huonokuntoiseksi. Saimme tutkimuksemme avulla priorisoitua saneerausten järjestyksen.

[reference_tags]

Borealiksen tehtaan vesihuoltoverkoston selvitys

Tutkimme tehtaan prosessivesi- ja sammutusvesiverkoston teknisen kunnon. Borealis on on yksi maailman johtavista edistyneiden ja kestävien polyolefiiniratkaisujen toimittajista. Heille varmakuntoinen prosessivesiverkosto, samoin kuin vesihuoltoverkosto kokonaisuudessaan, on elinehto. Tehdasalueen ikääntyneen vesihuoltoverkoston (prosessivesi-, sammutusvesi- ja saniteettiviemäriverkosto) kunnosta … Lue lisää

Väylävirasto

Väylävirasto – Sköldvikin ratapihan sammutusvesijärjestelmän kuntotutkimus

Toteutimme Swecon kanssa mielenkiintoisen yhteistyöprojektin Väylävirasto tilasi meiltä Sköldvikin ratapihan sammutusvesijärjestelmän kuntotutkimuksen. Sköldvik on vilkkaasti liikennöity ratapiha ja sen toimintavarmuus myös sammutusvesijärjestelmän osalta on Väylävirastolle kriittisen tärkeää. Teimme kohteessa AquaTrioscope® mittauksia (kuvan mittalaitteella) ja laadimme … Lue lisää

Hyvinkään Sahanmäen viemäriverkoston vuotovesitutkimus

Sahanmäen alueella ongelmana olivat viemäriverkoston vuotovedet. Sateilla pumppaamoille tulevat vesimäärät jopa kaksinkertaistuvat. Teimme alueelle mittaussuunnitelman, jota sopivilla sateilla lähdimme toteuttamaan. Aloitimme mittaukset alueen alimmalta mittauspisteeltä ja etenimme aina seuraavaan suunnitelman mukaiseen risteyskaivoon. Saimme mittausten avulla … Lue lisää

Paraisten Korppoon viemäriverkoston vuototutkimus.

Pääsimme tekemään mielenkiintoisen tutkimuksen Suomen kauniissa saaristossa, Korppoossa. Korppoossa on tehty töitä viemäriverkoston kunnostamisen eteen, ja se myös näkyi mittaustuloksissa. Muutamaa vuotopaikkaa lukuunottamatta verkosto ja kaivot olivat hyvässä kunnossa. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla tilaaja saa … Lue lisää

Kuopion keskusta-alueen vesijohdon runkolinjojen kuntotutkimus

Tutkimusalueella käytiin läpi yhteensä 12 mittapistettä, joiden perusteella määriteltiin vesijohdon runkolinjan kuntojärjestys noin 4km verkosto-osuudelta. Tutkittavaan alueeseen kuului mukaan saneerattava verkosto-osuus, jolla on ikää 100 vuotta. Mittausten perusteella 100 vuotias oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Tässä … Lue lisää

Lohjan Vieremän ja Ojamonkadun vesijohdon runkolinjojen kuntotutkimus

Tutkittavaa verkostoa oli yhteensä noin 5km ja tutkimuspisteitä 19 kpl. Tutkimuksen tarkoituksena oli tuoda lisätietoa Vieremän alueelle tehtävälle vesihuollon saneraussuunnitelmalle. Kokonaisuudessaan tutkittu verkosto osoittautui olevan kohtalaisen huonossa kunnossa. Mittausten avulla saimme alueen verkostosta nostettua esiin … Lue lisää

Auran keskusta-alueen viemäriverkoston vuototutkimus

Auran kunta tilasi viemäriverkoston vuotovesitutkimuksen Auran keskusta-alueelle. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset  jäteveden tarkastuskaivosta, kattaen yhteensä yli 2km jätevesiverkostoa.  

Porin Reposaaren viemäriverkoston vuototutkimus

Porin Vesi tilasi Reposaaren alueelle vuotovesitutkimuksen. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset jäteveden tarkastuskaivoista. Kohteessa löydettiin kaksi merkittävää vuotovesien aiheuttajaa ja projektissa tehtiin myös yleissuunnittelua onglemakohtien korjaamiseksi.  

Salon Toijan vesijohdon vuototutkimus

Salon Toijan alueella etsittiin ja löydettiin vesijohtovuoto tekemällä tutkimusalueella ensin huolelliset paikkatietoanalyysit ja suunnitelma vuodon jäljittämiseksi. Vuotoa jäljitettiin ottamalla vesinäytteitä avo-ojista ja viemäriverkoston puolelta. Kun viemäriverostoon pääsee puhdasta vettä, sen koostumus muuttuu ja se näkyy … Lue lisää

Tampereen Maisansalon viemäriverkoston vuototutkimus

Tampereen Vesi Liikelaitos tilasi Maisansalon alueelle vuotovesitutkimuksen. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset yli 10:stä jäteveden tarkastuskaivosta, kattaen yhteensä yli 2km jätevesiverkostoa.    

Jyväskylän Ritoniemen viemäriverkoston vuototutkimus

Jyväskylän Ritoniemen jätevesiverkoston vuototutkimukset aloitettiin jakamalla n. 15km mittainen verkosto osavaluma-alueisiin ja mittaamalla alueen kokonaisvuotavuus. Sen pohjalta nousi esiin 3 pahiten vuotavaa valuma-aluetta. Nämä alueet tutkittiin sitten tarkemmin selvittäen vuodon lähteet. Näin saimme laajasta alueesta … Lue lisää

Muuramen Kinkomaan viemäriverkoston vuototutkimus

Muuramen Kinkomaa oli ensimmäinen viemäriverkoston tutkimuskohteemme. Siellä lanseerattiin käyttöön AquaDuoscope-tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alueen pääpumppaamon valuma-alueelta muodostuvien vuotovesien lähde. Tutkimusalue oli laaja, n. 14,5 km ja siellä oli 6 jäteveden pumppaamoa. Eli riittävän haasteellinen … Lue lisää

Järvenpään Kaakkolan alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimus

Järvenpään Vesi tilasi Kaakkolan alueelle vesijohtoverkoston kuntotutkimuksen. Noin 6 km mittainen verkosto on jo melko iäkäs ja alueella on ilmennyt vikoja, joten alueen saneeraustarve oli suuri. Tilaaja halusi varmuuden, mitkä osuudet kannattaa saneerata kiireellisesti ja … Lue lisää

Helsingin seudun ympäristöpalvelut/vesihuolto, Espoon Lintuvaaran alueen vesijohtoverkosto

Espoon Lintuvaara on vanhaa idyllistä omakotitaloaluetta. Alueen vesijohtoverkoston tiedettiin olevan teknisen käyttöikänsä lopussa. Tutkittavana oli n. 6 km alueen vesijohtoverkostoa. Saimme tutkimuksen avulla selvitettyä verkoston huonokuntoisimmat osat ja priorisoitua saneeraustarpeen n. 1, 5 km johto-osuuteen. … Lue lisää

Akaan Lentilän alueen vesijohtoverkosto

Akaan Lentilän vesijohtoverkosto oli ensimmäinen tutkimuskohteemme vuonna 2011. Alueen koko 2,5 km pituinen verkosto osoittautui kauttaaltaan huonokuntoiseksi. Saimme tutkimuksemme avulla priorisoitua saneerausten järjestyksen.

Akaan Lentilän alueen vesijohtoverkosto

Akaan Lentilän vesijohtoverkosto oli ensimmäinen tutkimuskohteemme vuonna 2011. Alueen koko 2,5 km pituinen verkosto osoittautui kauttaaltaan huonokuntoiseksi. Saimme tutkimuksemme avulla priorisoitua saneerausten järjestyksen.