Muuramen Kinkomaan viemäriverkoston vuototutkimus

Muuramen Kinkomaa oli ensimmäinen viemäriverkoston tutkimuskohteemme. Siellä lanseerattiin käyttöön AquaDuoscope-tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alueen pääpumppaamon valuma-alueelta muodostuvien vuotovesien lähde. Tutkimusalue oli laaja, n. 14,5 km ja siellä oli 6 jäteveden pumppaamoa. Eli riittävän haasteellinen kohde testata uutta menetelmää. Menetelmä toimi hyvin, sillä saimme vuodot paikannettua 3 pahiten vuotavaan kohteeseen, joista muodostuu yli puolet alueen vuotovesistä.