Jyväskylän Ritoniemen viemäriverkoston vuototutkimus

Jyväskylän Ritoniemen jätevesiverkoston vuototutkimukset aloitettiin jakamalla n. 15km mittainen verkosto osavaluma-alueisiin ja mittaamalla alueen kokonaisvuotavuus. Sen pohjalta nousi esiin 3 pahiten vuotavaa valuma-aluetta. Nämä alueet tutkittiin sitten tarkemmin selvittäen vuodon lähteet. Näin saimme laajasta alueesta ensin kokonaiskuvan ja tarkennetun tutkimuksen myötä yksityiskohtaisen selvityksen vuotopaikoista. Suurin osa vuotopaikoista on hyvinkin helppo laittaa kuntoon yksinkertaisilla korjaustoimenpiteillä, ja näin saadaan leikattua viemäriverkostoon tulevista ylimääräisistä vesistä huomattava osa. Tutkimuksiin laitettu raha palautuu säästyneinä energiakustannuksina (pumppaamot) ja jäteveden puhdistuskustannuksina.