Järvenpään Kaakkolan alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimus

Järvenpään Vesi tilasi Kaakkolan alueelle vesijohtoverkoston kuntotutkimuksen. Noin 6 km mittainen verkosto on jo melko iäkäs ja alueella on ilmennyt vikoja, joten alueen saneeraustarve oli suuri. Tilaaja halusi varmuuden, mitkä osuudet kannattaa saneerata kiireellisesti ja mitkä saneeraukset voi toteuttaa esim. aluesaneerausten yhteydessä.

Teknisen käyttöikänsä loppupuolella oleva n. 6 km pituinen vesijohtoverkosto osoittautui tilaajan oletusten mukaisesti heikkokuntoiseksi. Saimme tutkimustemme perusteella priorisoitua verkoston saneeraustarpeet selkeään kiireellisyysjärjestykseen. Kriittisimmät johto-osuudet, yhteensä n. 1 km matkalta, suosittelimme saneeraamaan välittömästi. Seuraavaksi kriittisimmät verkostonosat olivat välttäväkuntoisia ja arvioimme niiden saneeraustoimenpiteet ajankohtaisiksi n. 10 vuoden kuluttua. Kriittisimmät verkostonosat (1 km) saneeraamalla saadaan koko Kaakkolan alueen vedenjakelu turvattua vuosiksi eteenpäin. Näin ollen Järvenpään Vedelle koitui tutkimuksesta selvää rahallista hyötyä.