Hyvinkään Sahanmäen viemäriverkoston vuotovesitutkimus

Sahanmäen alueella ongelmana olivat viemäriverkoston vuotovedet. Sateilla pumppaamoille tulevat vesimäärät jopa kaksinkertaistuvat. Teimme alueelle mittaussuunnitelman, jota sopivilla sateilla lähdimme toteuttamaan. Aloitimme mittaukset alueen alimmalta mittauspisteeltä ja etenimme aina seuraavaan suunnitelman mukaiseen risteyskaivoon. Saimme mittausten avulla paikannettua vuotovesien lähteet kolmeen vuotopaikkaan. Näistä kohteista muodostuu n. 85 % koko alueen vuotovesistä. Raportoimme tulokset tilaajalle, joka on käynyt toteamassa vuotokohdat ja ryhtynyt korjaustoimenpiteisiin. Kuntoraportin toimenpidesuositukset tehtyään tilaaja voi laskea leikanneensa viemäriverkostoon tulevia ylimääräisiä vesiä jopa 50%. Ja samalla säästävän veronmaksajien riihikuivaa rahaa.