Borealiksen tehtaan vesihuoltoverkoston selvitys

Tutkimme tehtaan prosessivesi- ja sammutusvesiverkoston teknisen kunnon.

Borealis on on yksi maailman johtavista edistyneiden ja kestävien polyolefiiniratkaisujen toimittajista. Heille varmakuntoinen prosessivesiverkosto, samoin kuin vesihuoltoverkosto kokonaisuudessaan, on elinehto. Tehdasalueen ikääntyneen vesihuoltoverkoston (prosessivesi-, sammutusvesi- ja saniteettiviemäriverkosto) kunnosta oli tarve saada päivitettyä tietoa.

 

Olemme tehneet Borealis Polymers Oy:lle laajan vesihuoltoselvityksen vuosien 2022-2023 aikana. Tehtaan vesihuoltoverkostojen mittauksissa selvitettiin, millaisessa teknisessä kunnossa on tehtaan prosessivesiverkosto, sammutusvesiverkosto ja tehdasalueen saniteettiviemäriverkosto. Syy näin laajaan selvitykseen oli verkostojen ikä ja ”näppituntuma” siitä, että lähivuosina verkostoja tulisi todennäköisesti saneerata. Selvityksen avulla haluttiin saada tietoa verkostojen kunnosta, tulevien saneeraustarpeiden laajuudesta ja niiden aikatauluttamisesta. Ennakoivan tutkimuksen tarkoituksena oli varmistaa tehtaan toiminta ja välttyä hallitsemattomilta käyttökatkoksilta vesihuollon osalta.

Tehtaan prosessivesiverkoston kuntomittaukset tehtiin kesällä 2022. Mittaukset tehtiin samalla AquaTrioscope® -tekniikalla, millä on mitattu kuntien ja kaupunkien vedenjakeluverkoston kuntoa. Tehdasalueen saniteettiviemäriverkoston kunto tutkittiin syksyllä 2022 AquaDuoscope®-tekniikalla ja sammutusvesiverkosto kesällä 2023. Sammutusvesiverkoston mittaukset tehtiin samalla tekniikalla, millä on mitattu esim. Väyläviraston ratapihojen sammutusvesijärjestelmien kuntoa.

Vesihuoltoselvitys ja siihen liittyvät mittaukset sujuivat hyvin ja aikataulussa. Kaikki 3 tutkimusta pohjustettiin Borealiksen puolelta huolellisella suunnittelulla ja niille pidettiin aloituskokoukset ennen varsinaisia mittauksia. Näin varmistettiin mittausten sujuva toteutus. Aikataulutuksessa hyödynnettiin kesäaikojen käyttöseisakkeja ja kaikki mittaukset saatiin tehtyä häiritsemättä tehtaan normaalia toimintaa ja tuotantoa. Mittauksista ei siis koitunut haittaa tehtaan toiminnoille.

Saamamme palautteen mukaisesti Borealis oli jokaiseen 3 tutkimukseen erittäin tyytyväinen. Vesihuoltoselvitys täytti tavoitteensa ja toi haluttua informaatiota tehtaan verkostoista.

Myös me Aquapriorissa olimme selvitykseen erittäin tyytyväisiä. Borealis Polymers Oy:lle tekemämme vesihuoltoselvitys on Aquapriorin historian laajin teolliselle asiakkaalle toteuttamamme hanke. Projekti opetti meille monia uusia asioita teollisuusyhteistyöstä. Opimme mm. sen, että huolellisella suunnittelulla, hyvällä projektijohtamisella ja riittävällä tiedottamisella saadaan asiat tapahtumaan sujuvasti. Itsestään selviä, mutta monesti laiminlyötyjä asioita projektitoteutuksissa. Me Aquapriorissa näemme selkeästi, että osa projektin investoinnista (ROI) palautuu tilaajalle nopeasti kohdennettujen saneeraustoimenpiteiden tuottamina säästöinä, osa muutamien vuosien kuluessa ja osa moninkertaisesti, kun ennakoivalla tutkimuksella vältytään vesihuollosta johtuvilta, hallitsemattomilta käyttökatkoksilta. Samalla tulimme tuotteistaneeksi teollisille tuotantolaitoksille suunnatun palvelun nimeltä ”Tehtaan vesihuoltoselvitys”.