Auran keskusta-alueen viemäriverkoston vuototutkimus

Auran kunta tilasi viemäriverkoston vuotovesitutkimuksen Auran keskusta-alueelle. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset  jäteveden tarkastuskaivosta, kattaen yhteensä yli 2km jätevesiverkostoa.