Turvaa yrityksesi vesihuoltojärjestelmän toimivuus

Aquapriorin patentoidun mittausmenetelmän avulla voidaan teollisuuden vesihuoltojärjestelmille tehdä riskikartoitus. Kartoituksen perusteella osataan ennakoida ongelmia ja estää käyttökatkoksia.

 

Riskikartoituksen tarjoamat hyödyt

Kartoitus kertoo milloin saneeraukset ovat ajankohtaisia.

Oikea-aikainen saneeraus minimoi vesihuoltoverkoston vikaantumisesta johtuvat tuotannon käyttökatkokset.

Mittaus osoittaa missä verkoston osissa saneerauksia tarvitaan.

Suunnittelemalla saneeraukset etukäteen, voidaan varmistaa tuotannon jatkuvuus. Saneeraamalla vain tarpeellinen, säästetään rahaa.

Raportti neuvoo, millä menetelmillä saneeraukset olisi hyvä tehdä.

Kun saneerataan, on tärkeä tietää, miten työ kannattaa toteuttaa. Kartoitus antaa hyvän pohjan saneeraussuunnittelulle.

Riskikartoitus toteutetaan Aquapriorin mittauspalveluilla

Vuotovedet pois viemäriverkostosta

Vuotovedet ovat ylimääräistä vettä viemäriverkostossa ja ne aiheuttavat ylimääräisiä kustannuksia. AquaDuoscope®-mittausmenetelmän avulla löydetään viemäriverkoston vuotopaikat.

 

Vesiverkoston tekninen riskianalyysi

AquaTrioscope®-menetelmä perustuu veden virtausominaisuuksien (paine ja virtaama), sekä tiettyjen vesinäytteen laatuarvojen mittaamiseen verkostosta.

Mittaustulosten perusteella saadaan laskettua vesijohdon tekninen riskianalyysi ja mahdollisesti heikentynyt kunto. 

Tehtaan vesihuoltoverkoston riskikartoituksessa mitataan nykytilanne

Miten riskikartoitus toteutetaan

  • Määritellään alue, jolle kartoitus kohdistetaan.
  • Sovitaan ajankohdasta ja käytännön asioista.
  • Mittaukset koostetaan kirjalliseksi raportiksi ja käydään yhdessä läpi etäpalaverissa.
  • Raportoinnin yhteydessä esitetään toimenpide-ehdotukset.

Teollisuuden referenssit

Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.