Kuntoluokitus vesijohtoverkoston valurauta- ja teräsputkille

9.3.2022

Yhteistyössä Rambollin Satu Kuparisen kanssa teimme erään projektin ”sivutuotteena” työkalun, jonka avulla voidaan maan alla, edelleen toiminnassa olevalle vesijohtoverkostolle tehdä tekninen kuntoluokitus. Tällä työkalulla voidaan luokitella verkoston valurautaiset- ja teräsputkiosuudet.

Luokitus perustuu vesijohtoverkostossa tehtyihin putken sisä- ja ulkopuolisiin mittauksiin. Putken ulkopinnan mittauksista vastasi Ramboll ja putken sisäpinnan mittauksissa käytettiin AquaTrioscope®-tekniikkaa. Siinä verkoston vedenpainetta, virtaamaa ja tiettyjä parametrejä (mm. lämpötila, pH, johtokyky, ORP) mittaamalla voidaan diagnosoida vesijohdon tekninen kunto. Luokituksen mukaisesti, kun mitattu johto-osuus saa AquaTrioscope®-mittauksissa 80-100 pistettä, voidaan todeta putken olevan hyvässä kunnossa. Jos putki kaivettaisiin esiin, näyttäisi se lähes uuden veroiselta. Putken pinnalla ei juuri olisi merkkejä korroosiosta, kulumisesta tai merkittävästä seinämän ohenemisesta. Putken riskiluokitus on minimaalinen eikä se vaadi korjausta. Näytepala putkesta voisi näyttää esim. tältä:

Kun taas huonokuntoiseksi mittausten perusteella luokitellun putken tilanne on aivan erilainen. Se saa AquaTrioscope®n alhaisimman pisteytyksen, 0-20, ja korkeimman riskiluokituksen. Sen seinämillä näkyy selvästi korroosion aiheuttamia vaurioita ja syöpymiä sekä huomattavia muutoksia seinämävahvuudessa. Putki on lähes ummessa rautamangaanikertymistä. Tällainen putki olisi pitänyt uusia jo vuosia sitten! Näytepala putkesta voisi näyttää esim. tältä:

Valurautaisten ja teräsputkien kuntoluokitus antaa työkalun määrittää näkymättömissä maan alla, yhä toiminnassa olevan verkoston tekninen kunto. Tietyt verkosto-osuudet saattavat olla jo saneeraussuunnittelussa, ja nyt vain pitäisi saneeraukset osata kohdistaa ja aikatauluttaa oikein. Luomamme kuntoluokitus auttaa juuri tässä. Mittausten perusteella on helpompaa priorisoida saneeraustoimenpiteet juuri oikeisiin kohteisiin oikea-aikaisesti.

Kategoria: Yleinen