Referenssit

Olemme auttaneet asiakkaitamme saneerauspäätöksissä – saneeratako vai ei (vielä), priorisoimaan saneerauskohteet kriittisyysjärjestyksessä, aikatauluttamaan tulevia saneerauskohteitaan ja optimoimaan saneerausbudjetin.

Matkakertomus Saksan Siegenistä. Katso video

Hyvinkään Sahanmäen viemäriverkoston vuotovesitutkimus

Sahanmäen alueella ongelmana olivat viemäriverkoston vuotovedet. Sateilla pumppaamoille tulevat vesimäärät jopa kaksinkertaistuvat. Teimme alueelle mittaussuunnitelman, jota sopivilla sateilla lähdimme toteuttamaan. Aloitimme mittaukset alueen alimmalta mittauspisteeltä ja etenimme aina seuraavaan suunnitelman mukaiseen risteyskaivoon. Saimme mittausten avulla paikannettua vuotovesien lähteet kolmeen vuotopaikkaan. Näistä kohteista
Lue lisää »

Savonlinnan keskussairaalan alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimus

Savonlinnan keskussairaalan ympäristössä on iäkästä verkostoa, jota osin on saneerattu. Saneeraamatta jääneen verkoston tekninen kunto oli arvoitus ja siitä piti ottaa selkoa. Alueen verkoston tutkiminen oli haastavaa jo senkin vuoksi, että sairaalan vesi tuli tutkittavana olleesta verkostosta. Meitä muistutettiin jo ennakolta moneen
Lue lisää »

Paraisten Korppoon viemäriverkoston vuototutkimus.

Pääsimme tekemään mielenkiintoisen tutkimuksen Suomen kauniissa saaristossa, Korppoossa. Korppoossa on tehty töitä viemäriverkoston kunnostamisen eteen, ja se myös näkyi mittaustuloksissa. Muutamaa vuotopaikkaa lukuunottamatta verkosto ja kaivot olivat hyvässä kunnossa. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla tilaaja saa korjattua vuotopaikat ja verkosto on entistä tiiviimpi.
Lue lisää »

Kuopion keskusta-alueen vesijohdon runkolinjojen kuntotutkimus

Tutkimusalueella käytiin läpi yhteensä 12 mittapistettä, joiden perusteella määriteltiin vesijohdon runkolinjan kuntojärjestys noin 4km verkosto-osuudelta. Tutkittavaan alueeseen kuului mukaan saneerattava verkosto-osuus, jolla on ikää 100 vuotta. Mittausten perusteella 100 vuotias oli suhteellisen hyvässä kunnossa. Tässä tuli mittauksilla todistettua vesihuoltoalalla yleisesti tiedossa oleva
Lue lisää »

Porin Reposaaren viemäriverkoston vuototutkimus

Porin Vesi tilasi Reposaaren alueelle vuotovesitutkimuksen. Tutkimusalueella tehtiin jäteveden virtaama- ja laatututkimukset jäteveden tarkastuskaivoista. Kohteessa löydettiin kaksi merkittävää vuotovesien aiheuttajaa ja projektissa tehtiin myös yleissuunnittelua onglemakohtien korjaamiseksi.  

Salon Toijan vesijohdon vuototutkimus

Salon Toijan alueella etsittiin ja löydettiin vesijohtovuoto tekemällä tutkimusalueella ensin huolelliset paikkatietoanalyysit ja suunnitelma vuodon jäljittämiseksi. Vuotoa jäljitettiin ottamalla vesinäytteitä avo-ojista ja viemäriverkoston puolelta. Kun viemäriverostoon pääsee puhdasta vettä, sen koostumus muuttuu ja se näkyy heti analyysituloksissa. Kenttätyöt sujuivat rivakasti, koska ennakolta
Lue lisää »

Jyväskylän Ritoniemen viemäriverkoston vuototutkimus

Jyväskylän Ritoniemen jätevesiverkoston vuototutkimukset aloitettiin jakamalla n. 15km mittainen verkosto osavaluma-alueisiin ja mittaamalla alueen kokonaisvuotavuus. Sen pohjalta nousi esiin 3 pahiten vuotavaa valuma-aluetta. Nämä alueet tutkittiin sitten tarkemmin selvittäen vuodon lähteet. Näin saimme laajasta alueesta ensin kokonaiskuvan ja tarkennetun tutkimuksen myötä yksityiskohtaisen
Lue lisää »

Muuramen Kinkomaan viemäriverkoston vuototutkimus

Muuramen Kinkomaa oli ensimmäinen viemäriverkoston tutkimuskohteemme. Siellä lanseerattiin käyttöön AquaDuoscope-tutkimusmenetelmä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää alueen pääpumppaamon valuma-alueelta muodostuvien vuotovesien lähde. Tutkimusalue oli laaja, n. 14,5 km ja siellä oli 6 jäteveden pumppaamoa. Eli riittävän haasteellinen kohde testata uutta menetelmää. Menetelmä toimi hyvin,
Lue lisää »

Järvenpään Kaakkolan alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimus

Järvenpään Vesi tilasi Kaakkolan alueelle vesijohtoverkoston kuntotutkimuksen. Noin 6 km mittainen verkosto on jo melko iäkäs ja alueella on ilmennyt vikoja, joten alueen saneeraustarve oli suuri. Tilaaja halusi varmuuden, mitkä osuudet kannattaa saneerata kiireellisesti ja mitkä saneeraukset voi toteuttaa esim. aluesaneerausten yhteydessä.
Lue lisää »

Helsingin seudun ympäristöpalvelut/vesihuolto, Espoon Lintuvaaran alueen vesijohtoverkosto

Espoon Lintuvaara on vanhaa idyllistä omakotitaloaluetta. Alueen vesijohtoverkoston tiedettiin olevan teknisen käyttöikänsä lopussa. Tutkittavana oli n. 6 km alueen vesijohtoverkostoa. Saimme tutkimuksen avulla selvitettyä verkoston huonokuntoisimmat osat ja priorisoitua saneeraustarpeen n. 1, 5 km johto-osuuteen.      

Turun Vesihuolto Oy, Nättinummen ja Runosmäen alueiden vesijohtoverkosto

Tutkimuksissamme selvisi, että alueiden vesijohtoverkostot ovat suhteellisen hyvässä kunnossa. Yllättäen Runosmäen verkosto oli paremmassa kunnossa kuin n. 10 vuotta uudempi Nättinummen verkosto. Näihin alueisiin varatut saneerausmäärärahat voidaan siis käyttää kriittisempiin kohteisiin.

Akaan Lentilän alueen vesijohtoverkosto

Akaan Lentilän vesijohtoverkosto oli ensimmäinen tutkimuskohteemme vuonna 2011. Alueen koko 2,5 km pituinen verkosto osoittautui kauttaaltaan huonokuntoiseksi. Saimme tutkimuksemme avulla priorisoitua saneerausten järjestyksen.

Ulkomaan toiminta

Laajennamme toimintaamme ulkomaille Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Neuvottelut yhteistyökumppaneiden kanssa ovat käynnissä ja tiedotamme yhteistyön etenemisestä tällä sivustolla

Älä enää arvaile, vaan ota meihin yhteyttä. Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.

Ota yhteyttä