Savonlinnan keskussairaalan alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimus

Savonlinnan keskussairaalan ympäristössä on iäkästä verkostoa, jota osin on saneerattu. Saneeraamatta jääneen verkoston tekninen kunto oli arvoitus ja siitä piti ottaa selkoa. Alueen verkoston tutkiminen oli haastavaa jo senkin vuoksi, että sairaalan vesi tuli tutkittavana olleesta verkostosta. Meitä muistutettiin jo ennakolta moneen kertaan erityisestä varovaisuudesta alueella. Uskon, että Aquapriori tuli valituksi kuntotutkimuksen toteuttajaksi juuri syystä, ettemme aiheuta hygieniariskiä tutkittavana olevaan verkostoon. Me kun emme vie tutkimusvälineistöä putkien sisään vaan teemme mittaukset verkostosta ulos otetusta vedestä. Saneeratusta verkostonosasta saimme referenssin, johon muita mittauspisteiden tuloksia oli hyvä verrata. Mittaukset sujuivat hyvin – mitä nyt kerran jouduimme pyytämään autoilijaa siirtämään autoaan pois mitattavan palopostin kannen päältä. Tavanomaisesti tekemäämme kuntoindeksöintiin tutkittava alue oli liian pieni ja paloposteja liian vähän. Tämän vuoksi myös mittauspisteiden tuottamaa dataa saatiin liian vähän indeksiä varten. AquaTrioscope-mentelmän avulla saimme kuitenkin iäkkäälle verkostolle määritettyä selkeän kuntoluokituksen ja suositukset saneeraustoimenpiteistä. Näin tilaaja voi heikoimmassa kunnossa olevan vesijohto-osuuden saneerauksella todennäköisesti välttää putkirikot, joilla saattaisi olla jopa kohtalokkaat seuraukset veden kriittiselle loppukäyttäjälle.

 

Älä enää arvaile, vaan ota meihin yhteyttä. Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.

Ota yhteyttä