Löydämme viemäriverkoston vuotovedet

Teemme viemäriverkoston kuntotutkimuksia. Verkoston kunto määritetään verkoston vuotovesien eli sade- ja huleveden määrän perusteella. Mitä enemmän viemäriverkostosta löytyy vuotovesiä, sitä huonokuntoisempi verkosto.

 

AquaDuoscope® – mittausmenetelmä

Vuotovettä pääsee verkostoon jonkin yksittäisen viemärikaivon vuotavasta saumasta, heikoista putkiliitoksista tai rikkinäisestä putkilinjasta. Joillakin alueilla kiinteistöjen katoilta ja ränneistä tulevat sadevedet on ohjattu viemäriverkostoon. Markkinoille tuomamme AquaDuoscope®-menetelmän avulla löydämme vuotovedet viemäriverkostosta.

Tutkimme jätevedestä sen virtaamaa ja koostumusta. Näiden tietojen avulla määritämme viemäriverkostolle kuntoindeksin. Tuottamamme kuntoraportin tiedoilla on helppo priorisoida saneeraustoimenpiteet juuri oikeisiin eli pahiten vuotaviin viemärilinjoihin.

Vuotovedet pois viemäriverkostosta

Viemäriverkoston kunto tutkitaan kaivoihin tulevista putkilinjoista. Linjasta mitataan virtaama ja samalla määritetään veden koostumus näytteen avulla. Näyte analysoidaan mittausauton tutkimusvälineillä. Kun jäteveden joukkoon pääsee vuotovettä, sen koostumus muuttuu ja se näkyy analyysituloksissa. Mittausten perusteella saamme selvitettyä, tuleeko kyseiseen viemärilinjaan vuotovettä, mikä on vuotoveden määrä (l/s) ja sen %-osuus linjan kokonaisvirtaamasta.

Aloitamme mittaukset ”alajuoksulta” eli jätevedenpuhdistamon tai -pumppaamon etukaivolta ja etenemme ”vastavirtaan”, seuraavaan viemärilinjan risteyskaivoon. Vuotovettä sisältävissä linjoissa etenemme aina seuraavalle viemärikaivolle. Tutkimme linjaa kaivo kaivolta, kunnes löydämme vuotokohdan tai kiinteistön, joka johtaa hule- / kuivatusvedet jätevesiverkkoon.

Tarvitsemme vain viemäriverkostokartan

Tutkimuksen tilaaminen on helppoa, sillä tarvitsemme vain tutkittavan alueen viemäriverkostokartan. Teemme tarjouksen ja suunnitelman alueen viemäriverkoston kuntotutkimuksesta. Tulokset esitetään viemäriverkoston kuntoraportissa, joka kertoo havainnollisesti viemäriverkoston saneeraustarpeen.

 

Älä enää arvaile, vaan ota meihin yhteyttä. Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.

Ota yhteyttä