Vesijohtoverkoston kuntotutkimus

Putkien sisä- ja ulkopuolinen korroosio sekä rautamangaanisaostumat heikentävät vesijohtoverkostoa. Teemme kuntotutkimuksia patentoidulla kotimaisella AquaTrioscope® – mittausmenetelmällä ja löydämme nämä verkoston todelliset riskialueet. Kuntotutkimuksen jälkeen saneeraukset osataan tehdä mittatarkasti juuri oikeisiin putkiosuuksiin sen sijaan, että ne tehtäisiin esimerkiksi putkiston iän perusteella. Ikä ei ole syy vaihtaa – kuluminen on.

 

Verkoston tekninen riskianalyysi

AquaTrioscope®-menetelmä perustuu veden virtausominaisuuksien (paine ja virtaama), sekä laatuarvojen mittaamiseen verkostosta. Mittaukset suoritetaan vesijohtoverkoston huuhtelu- ja paloposteista. Takaamme tutkimustemme hygieenisyyden, koska emme vie mittausvälineitä putkien sisään. Mittaukset eivät aiheuta vedenjakelun katkoksia tai keskeytyksiä.

Mittausten jälkeen arvot lasketaan ja tulokset analysoidaan. Lopputulos on verkoston tarkka kuntoindeksi ja riskianalyysi. Tutkittava alue voi olla yksittäinen kaupunginosa tai vedenjakeluverkosto kokonaisuudessaan.

Saneerattavien kohteiden priorisointi

Tarkan reaaliaikaisen kuntotarkastuksen ansiosta pystytään saneerattavat kohteet priorisoimaan putkiston todellisen kunnon mukaan, mikä tuo merkittäviä kustannus- ja resurssisäästöjä.

Vesilaitokselle veden tuottajana tämä tarkoittaa

  •  mahdollisuutta ohjata rajalliset määrärahat juuri oikeisiin kohteisiin
  • oman työn tehostamista
  • ostopalveluiden tehokkaampaa kohdentamista → säästöjä
  • tarkemmin kohdennettuja saneerauksia → säästöjä
  • alihankintaverkoston resurssien tehostamista
  • mahdollisuutta vähentää laskuttamattoman veden määrää. Hyvin huolletun vesijohtoverkoston ansiosta vesi menee perille sinne, minne sen kuuluukin mennä.

Veden loppukäyttäjälle tämä tarkoittaa muun muassa

  • vähemmän vesikatkoksia
  • tasaisempaa vedenlaatua
  • laadukasta ja puhdasta vettä on saatavilla silloin, kun sitä halutaan saada
  • halvempaa vettä

 

Tarvitsemme vain johtokartan

Tutkimuksen tilaaminen on helppoa, sillä tarvitsemme vain tutkittavan alueen johtokartan. Teemme tarjouksen ja suunnitelman alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimuksesta. Tutkimustuloksista koostetaan raportti ja kuntoindeksillä varustettu karttakuva.

Kuntotutkimuksesta saatujen tietojen perusteella on helppo kohdentaa saneeraustoimenpiteet yleiskunnoltaan heikompiin osiin vesijohtoverkostoa.

[/palsta-4-12-osaa] 

Älä enää arvaile, vaan ota meihin yhteyttä. Tehdään yhdessä suunnitelma verkostojenne kunnon tutkimisesta.

Ota yhteyttä