Ikä ei ole syy vaihtaa. Kuluminen on.

Putkien sisä- ja ulkopuolinen korroosio sekä rautamangaanisaostumat heikentävät vesijohtoverkostoa. Patentoitu kotimainen AquaTrioscope -mittausmenetelmämme löytää nämä verkoston todelliset riskialueet sen sijaan, että saneeraukset tehtäisiin esimerkiksi putkiston iän perusteella.

 

 

Verkoston mittatarkka tutkimus

AquaTrioscope -menetelmä perustuu veden virtausominaisuuksien (paine ja virtaama), sekä laatuarvojen mittaamiseen verkostosta. Mittaukset suoritetaan vesijohtoverkoston huuhtelu- ja paloposteista. Takaamme tutkimustemme hygieenisyyden, koska emme vie mittausvälineitä putkien sisään. Mittaukset eivät aiheuta vedenjakelun katkoksia tai keskeytyksiä.

Mittausten jälkeen arvot lasketaan ja tulokset analysoidaan. Lopputulos on verkoston tarkka kuntoindeksi. Tutkittava alue voi olla yksittäinen kaupunginosa tai vedenjakeluverkosto kokonaisuudessaan.

Sujuvampaa vedenkäytön arkea

Tarkan reaaliaikaisen kuntotarkastuksen ansiosta pystytään saneerattavat kohteet priorisoimaan putkiston todellisen kunnon mukaan, mikä tuo merkittäviä kustannus- ja resurssisäästöjä.

Vesilaitokselle veden tuottajana tämä tarkoittaa

  •  mahdollisuutta ohjata rajalliset määrärahat juuri oikeisiin kohteisiin
  • oman työn tehostamista
  • ostopalveluiden tehokkaampaa kohdentamista → säästöjä
  • tarkemmin kohdennettuja saneerauksia → säästöjä
  • alihankintaverkoston resurssien tehostamista
  • mahdollisuutta vähentää laskuttamattoman veden määrää. Hyvin huolletun vesijohtoverkoston ansiosta vesi menee perille sinne, minne sen kuuluukin mennä.

Veden loppukäyttäjälle tämä tarkoittaa muun muassa

  • vähemmän vesikatkoksia
  • tasaisempaa vedenlaatua
  • laadukasta ja puhdasta vettä on saatavilla silloin, kun sitä halutaan saada
  • halvempaa vettä

Tarvitsemme vain johtokartan

Tutkimuksen tilaaminen on helppoa, sillä tarvitsemme tutkimusta varten vain tutkittavan alueen johtokartan. Teemme tarjouksen ja suunnitelman alueen vesijohtoverkoston kuntotutkimuksesta. Tutkimustuloksista koostetaan raportti ja kuntoindeksillä varustettu karttakuva.

Kuntotutkimuksesta saatujen tietojen perusteella on helppo kohdentaa saneeraustoimenpiteet yleiskunnoltaan heikompiin osiin vesijohtoverkostoa.

 

There is no reason to keep on guessing, so do not hesitate to contact us! Together, we’ll devise a plan for surveying the condition of your networks.

Contact us!